LİKOM YAZILIM ÇÖZÜMLERİ
Go iletişim Likom Gusto


LİKOM GUSTO KURUMSAL KAYNAK YÖNETİM SİSTEMİ


 •           İş süreçlerini disipline eder.
 •           İşletme kaynaklarının verimli kullanımını sağlar.
 •           Gusto Kurumsal Kaynak Yönetim Sisteminde gerekli veriler bir kere girildikten sonra ihtiyaç duyulan her noktada             kullanılabilir
 •           Kurumun tüm bileşenlerinin bir bütün olarak görülmesine imkan verir.
 •           Uygulamayı kullanan çalışanlar, karar verme mekanizmasındaki yöneticiler bilgileri aynı biçimde, gerçek zamanlı olarak             görme şansına kavuşur.

 •           Bölümler arası entegrasyon işletme içinde dolaşan bilginin kalitesini de yükseltir.
 •           Bölümler arası bilgi akışının hızlanması ile firmanın genel çalışma hızı artar, gün ve dönem içindeki rapor ve analiz             imkanları zenginleşir.
 •           Zaman ve kaynak tasarrufu, dolayısıyla hizmet maliyetlerinde düşüş ve kar marjında artış sağlanır.
 •           Daha güçlü firma ve hizmet imajı elde edilir.
 •           İşletme içindeki verimsiz noktaların belirlenmesine ve ayıklanmasına yardımcı olur.

 •           Firma çalışanlarının motivasyonunun artmasıyla, hizmet kalitesi de artar.
 •           İhtiyaç ve beklentileri birbirinden farklı olan çok sayıda bölümün aynı bilgisayar sistemi içinde bir araya getirilmesi ve aynı             bilgi tabanını paylaşmasını sağlar.
 •           Gusto modüler yapıdadır, modüller birbiri ile tam entegredir.
 •           Gusto bir ERP paketinde Kamu Hizmet Kuruluşlarının ihtiyacı olan tüm modüllere  sahiptir.
 •           İşletmedeki tüm departmanlar bilgiyi gerçek zamanlı olarak görür ve işleyebilir.

 •           Satınalma ve Satış Pazarlama faaliyetleri için gerekli olan stok seviyesinin planlanmasını ve kontrol altına alınmasını sağlar.
 •           Satın alma süreci talep aşamasından satın almanın gerçekleşmesine kadar takip edilebilir.
 •           Satın alınan demirbaş, hizmet ve stoklar, satılan ürün ve hizmetler kayıt altına alınıp stok kontrolü sağlanır.
 •           Satış faaliyetleri teklif aşamasından satışı gerçekleştirme aşamasına kadar yürütülebilir.
 •           Bir işletmedeki Finans departmanının tüm faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli yeterliliğe sahiptir.
 •           İşletmede çalışan işçilerin ücret hesaplaması yapılıp, işletmeye olan maliyetleri izlenebilir.
 •           Gusto modüler yapıdadır, modüller birbiri ile tam entegredir.

Go iletişim Likom Gusto

İletişim Bilgileri
Adnan Menderes Mahallesi Turgut Özal Caddesi No 30 Kat 1 D 2 Osmangazi / BURSA
Tel : +90 (224) 322 03 13 (PBX) Faks: +90 (224) 241 37 02 E-Posta: info goiletisim.com
Copyright © 2010-2019 - Tüm Hakkı Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz.
Tasarım & Uygulama
Terabik