HİZMETLERİMİZ
Go İletişim Hizmetlerimiz

AR-GE ve YAZILIM HİZMETLERİ

Özel Yazılım

Günümüzde genel ihtiyaçlarını karşılayabilen, birçok kurum tarafından denenmiş ve başarısı kanıtlanmış çok sayıda yazılım uygulaması olmasına rağmen, kurumların özel ve tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek yazılımlar son derece kısıtlıdır. Çoğu zaman ihtiyaçları karşılayabilecek yazılımlar ya büyük bir uygulamanın bir parçası olmakta ya da farklı bir platformda gelmesinden dolayı mevcut sisteme uyum sorunları yaşanmaktadır.

Standart paket programlara müdahale etmek ve kurumların hayatını kolaylaştıracak ufak değişiklikleri yapmak her zaman mümkün olmamaktadır. Bütün bu durumlar, seçilen yazılım ürünlerinin verimsiz kullanılmasına ya da hiç kullanılamayarak ölü bir yatırıma dönüşmesine yol açmaktadır. Bu nedenle kurumlar; kendi ihtiyaçlarına cevap verebilecek, altyapı ve iş süreçleriyle uyumlu, mevcut kapasiteyi ve öngörülen genişleme potansiyelini karşılayabilen, geliştirilebilir uygun maliyetli uygulamaların arayışına girmişlerdir.

Özel yazılım hizmetleri farklı platformlarda tasarlanarak ihtiyaçlara tam cevap verebilecek şekilde oluşturulabilirler. Web uygulaması, client-server mimarisinde bir windows uygulaması ve mobil servis uygulaması olarak geliştirilebilen özel yazılımlar, ihtiyaçlara göre ilgili donanım gereçleri ile birlikte bir sistem çözümü olarak tasarlanabilirler.

Özel yazılımın avantajları;

 •           Kurumun iş yapısına ve ihtiyaçlarına tam uyması
 •           Paket yazılımlara göre fiyat-performans avantajı sağlaması
 •           İleride geliştirilme ve güncellenebilme yeteneğinin olması
 •           İhtiyaca en uygun olabilecek teknolojinin kullanılarak geliştirilmesi
 •           Sistem yapısında bir bütünlüğe sahip olması
 •           Etkin ve sürekli teknik destek sağlanabilmesi
 •           Orta ve uzun vadede iş, zaman ve maliyette tasarruf sağlaması


Yazılım Geliştirme


Kurumların yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesinde ilk adım mevcut durumun ve varılmak istenen noktanın en iyi şekilde analiz edilmesidir. Bunun sonucunda yazılım ihtiyacı ya piyasada satılmakta olan hazır paket programlar ya da kuruma özel yazılımlar ile karşılanmaktadır.

Yazılım alanında kurumların istek ve ihtiyaçlarını uçtan uca çözümlerle marka bağımsız olarak karşılamayı amaçlayan firmamız, kendi geliştirmiş olduğu hazır paket programları ve 3. parti ürünleri sunabildiği gibi, tamamen müşteriye özel, genel kabul görmüş ve dünya standartlarına uygun bir şekilde yazılımlar da geliştirebilmektedir.

Yazılım ve uygulama geliştirme alanındaki uzman kadrosuyla, geçmişten günümüze birçok farklı sektörde sayısız projeye imza atan firmamız; bu süre içerisinde edindiği deneyim ve bilgi birikimlerinden yararlanarak, kurumların tüm iş süreçlerini kapsayan özel yazılım ve uygulamalarla ihtiyaçları birebir karşılamayı hedeflemektedir.

Yazılım Geliştirdiğimiz Alanlar

 •           Windows Tabanlı Uygulamalar
 •           Web Tabanlı Uygulamalar
 •           Mobil Uygulamalar
 •           Veritabanı Uygulamaları
 •           Client/Server Mimarili Uygulamalar
 •           Ağ Uygulamaları
 •           Web Servisleri


Yazılım Geliştirme Süreci


 •           Planlama
              Bu aşamada, ana yazılım geliştirme aşamaları ve bu aşamalarda gerçekleştirilecek aktiviteler, yazılım geliştirme ve test             ortamları, kaynak planlamaları yapılmaktadır.

 •           Analiz
              Bu aşamada, proje yöneticileri şartnameye uygun şekilde yazılım gereksinimlerini analiz etmekte ve oluşturmaktadırlar.             Gereksinim analizlerinde müşteri ile sık sık bir araya gelinmekte ve yazılım gereksinimlerinin müşteri isteklerini eksiksiz             yansıtması sağlanmaktadır.

 •           Tasarım
              Bu aşamada, yazılım gereksinimleri temel alınarak yazılım mimarisi ve detay tasarımı gerçekleştirilmektedir.

 •           Programlama
              Bu aşamada, yazılım geliştirme ekibi tarafından yazılım gereksinimlerine ve tasarımına uygun kod geliştirilmektedir.             Üretilen kodun kalitesini arttırmak amacıyla, uluslar arası standartlara uygun şekilde kodlama yapılmakta ve birim             testlerden geçirilmektedir. Bu sayede kodun kalitesi ve anlaşılırlığı artmakta, bakımı ise kolaylaşmaktadır. Ayrıca grafik             tasarım ekibi tarafından, günümüz grafik tasarım standartları ve teknolojilerine uygun kullanıcı dostu ara yüzler (ekran,             sayfa vs.) hazırlanmaktadır.

 •           Test

              Bu aşamada üretilen kod yazılım gereksinimlerine göre test edilmektedir. Bunlar hem işlevsel testler hem de işlevsel             olmayan (yük testi, performans testi, stres testi v.b.) testlerdir. Testler kayıt altına alınarak, gerekli aşamalarda kurumla             paylaşılmaktadır.

 •           Kurulum ve Eğitim
              Bu aşamada, teknik personel tarafından yazılımın müşteri tarafına kurulumu gerçekleştirilmekte ve yazılım hakkında             müşteri eğitimleri verilmektedir.

 •           Bakım ve Destek
              Bu aşamada, gerçek ortamda çalışan yazılımda ortaya çıkabilecek olası aksaklıklar giderilmekte ve aylık olarak hazırlanan             raporlar ile müşteri bilgilendirilmektedir.

 

İletişim Bilgileri
Adnan Menderes Mahallesi Turgut Özal Caddesi No 30 Kat 1 D 2 Osmangazi / BURSA
Tel : +90 (224) 322 03 13 (PBX) Faks: +90 (224) 241 37 02 E-Posta: info goiletisim.com
Copyright © 2010-2019 - Tüm Hakkı Saklıdır - İzin alınmadan hiçbir veri kullanılamaz.
Tasarım & Uygulama
Terabik